Lisatasud
Värskendatud üle nädala tagasi

Registreerimistasu ja konto loomise tasu ei ole – maksad sõiduki kasutusaja ja kilomeetrite eest; iga teie reisi kohta kehtib ka reisi algustasu. Üksikasjalik teave hindade kohta on saadaval lehel "Hinnad" ning lisatasud ja trahvid on toodud allpool käesolevas hinnakirjas.

Soovitame tungivalt kasutada CityBee autosid vastutustundlikult ja loovutada need heas korras. Kui te aga ei järgi lepingu tingimusi või teenuste kasutamist, võivad kehtida lisatasud.

Tingimustes käsitletakse trahve ja tingimusi, nende määramise põhimõtteid ja korda, kusjuures konkreetsed trahviliigid ja nende suurused on märgitud hinnakirjas, mida saab perioodiliselt uuendada. Igal juhul peab Kasutaja enne iga broneeringu kinnitamist tutvuma igale broneeringule kehtiva ja hetkel kehtiva hinnakirjaga rakenduses.

Rasketele sõidukitele, nagu Fiat Ducato ja VW Crafter, kohaldatakse Leedus põhimaanteedel A1–A18 sõitmisel eriliiklusmaksu. Sõidukeid juhtival isikul peab olema tasumise tõend: paber- või elektrooniline vinjett.

Soovitame tungivalt kasutada CityBee autosid vastutustundlikult ja loovutada need heas korras. Kui te aga ei järgi lepingu tingimusi või teenuste kasutamist, võivad kehtida lisatasud.

Sõidu miinimumhind on minimaalne summa, mis arvestatakse maksekontolt maha pärast sõiduki lukust avamist või broneeringu pikendamisel (minimaalse summa ületamisel debiteeritakse ülejäänud tasumisele kuuluv summa hiljemalt reisi lõpus ning kui miinimumsummat ei saavutata, siis vahet ei tagastata). Iga autosõidu miinimumhind (selle suurus) on märgitud rakenduses.

Lisatasud Eestis:

Sõidu alustamise tasu – lisandub kõikidele „tasu jooksvalt“ hindadele (ei rakendu pakettidele). Iga auto miinimumhind on märgitud rakenduses.

-Tasu sõiduki keelatud kohta jätmise eest (tasu rakendub sõiduki jätmisel keelatud kohta (kus on liikluseeskirja -alusel keelatud sõidukit parkida) ja sundpukseerimisel auto hoiuplatsile) – 140 EUR

-Parkimistsooni tasu – tasu, mille suurus on sätestatud Rakenduses, võetakse sõiduki tagastamise eest Rakenduses märgitud ja näidatud Parkimistsoonide territooriumile või sealt sõiduki võtmise eest.

-Tasu sõiduki teise riiki jätmise eest (CityBee poolt lubatud tsoonis): 79 EUR

-Arve muutmise tasu: 5 EUR

-Tasu sõidukisse jäetud asjade haldamise eest: 5 EUR

-Haldustasu liikluseeskirja rikkumise ja sellega seotud sündmuste korral: 10 EUR

CityBee Kasutustingimustes sätestatud juhtudel tuleb Teil hüvitada tekitatud kahju või oma võlgnevusega seotud tasud.

Trahvid ja kahjutasud

Kui teie või teised isikud, kellel võimaldate meie sõidukeid kasutada, Tingimusi ei järgi, võidakse teile määrata järgmised trahvid:

-kui lubate teistel isikutel, kellel ei ole sõiduki juhtimisõigust (st kehtiva juhiloata isikud), sõidukit juhtida või muul viisil kasutada – 500 EUR

-sõiduki jätmise eest (s.o sõidu lõpetamisel) Eestis mujale kui Rakenduses märgitud CityBee tsooni: 300 EUR

-sõiduki jätmise eest (s.o sõidu lõpetamisel) Eestist väljaspool mujale kui Rakenduses märgitud CityBee tsooni: 300 EUR (lisaks peate meile hüvitama kõik meie poolt kantud transpordikulud ja muud lisakulud. Vaadake Tingimusi)

-sõiduki käivitamiseks vajalike võtmete kaotamise eest: 120 EUR, lisaks peate meile hüvitama kõik võtmete soetamise ja programmeerimisega seotud kulud (vaadake Tingimusi)

-sõiduki sellisel viisil määrdumise eest, et see vajab täiendavat puhastamist (ilma keemilise puhastuseta): 60 EUR

-sõiduki sellisel viisil määrdumise eest, et see vajab täiendavat puhastamist (sealhulgas keemilist puhastust): 100 EUR

-rehvi kahjustamise eest sellisel viisil, et seda pole võimalik parandada: 120 EUR

-sõidukis suitsetamise eest 70 EUR

-kütuse ebaseadusliku omastamise või kütusekaardi väärkasutuse eest: 300 EUR (kütuse ebaseadusliku omastamise korral peate maksma trahvi ja lisaks hüvitama ebaseaduslikult omastatud kütuse väärtuse)

-ohtliku, ettevaatamatu või hoolimatu juhtimise eest: 300 EUR

-sõiduki juhtimise eest alkoholijoobes (üle 0,00 promilli), narkootiliste ja muude psüühilist seisundit mõjutavate ainete mõju all (või kui tarvitasite alkoholi või muid joovastavaid aineid pärast liiklusõnnetust, enne kui selle asjaolud välja selgitati, või vältisite vere alkoholisisalduse mõõtmist või joobetesti tegemist (vere alkoholisisaldust ja joovet mõistetakse nii, nagu on määratletud õigusaktides). Viidatud summas trahvi alkoholijoobes (üle 0,00 promillise), narkootiliste ja muude psüühilist seisundit mõjutavate ainete mõju all sõiduki juhtimise eest peate meile tasuma ka nendel juhtudel, kui võõrandasite Sõiduki või muul viisil võimaldasite teisel isikul seda juhtida, kui ta oli alkoholijoobes (üle 0,00 promilli), narkootiliste ja muude psüühilist seisundit mõjutavate ainete mõju all, või kui see isik vältis vere alkoholisisalduse mõõtmist või joobetesti tegemist: 2000 EUR

-teadvalt vale/alusetu taotluse esitamise eest maksekaardi väljastanud pangale maksekaardilt debiteeritud summade tagasi saamiseks: 50 EUR

-sõiduki jätmise eest (s.o sõidu lõpetamisel) sellisesse seisukorda, et seda ei saa edasisteks sõitudeks kasutada (nt paagis olevast kütusest ei piisa lähimasse tanklasse jõudmiseks): 70 EUR

Juhul, kui sõiduk saab liiklusõnnetuses kahjustada teie süül,ning te ei ole rikkunud muid kasutustingimuste tingimusi, peate hüvitama meile liiklusõnnetuse tõttu tekkinud kahju kuni 600 EUR ulatuses. Juhul, kui olete soetanud vähendatud rahalise vastutuse läbi Citybee mobiilirakenduse, rakendub 200 EUR suurune omavastutus. Tutvuge tingimustega. Kui aga sõiduk saab kahjustada liiklusõnnetuses, mille põhjustasite teie (või muu isik, kellel te võimaldasite meie sõidukit kasutada) ebakaines olekus, spordivõistlustel osaledes või muul viisil Tingimusi rikkudes, peate meile kahjud hüvitama täies ulatuses. Vaadake Tingimusi.

Muude kahjujuhtumite kohta vaadake Tingimusi.

Trahvide ja lisatasude debiteerimine

Hinnakirjas märgitud trahvisumma ja/või lisatasude summa saame automaatselt debiteerida teie kontoga seotud maksekontolt. Raha debiteeritakse maksekontolt kohe pärast seda, kui rikkumine tuvastatakse, registreeritakse ja teid sellest teavitatakse (Rakenduse kaudu või muul viisil).

Ja veel mõned üksikasjad:

-Arve uuesti saatmine 5 EUR;

-Sõidualustustasu 0,99 EUR.

Kõik eeltoodud summad on ilma käibemaksuta, mis lisandub kohaldatavates õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.

Kas see vastas teie küsimusele?