Kad galėtumėte pradėti naudotis CityBee, turite susieti savo mokėjimo kortelę su savo CityBee paskyra. Galite susieti daugiau negu vieną mokėjimo kortelę ir prieš kiekvieną kelionę pasirinkti, iš kurios kortelės bus vykdomas automatiškas atsiskaitymas už paslaugas iš karto po kelionės. Susieta mokėjimo kortelė turi leisti atlikti automatinius nuskaitymus nuo su kortele susietos kliento sąskaitos. Jeigu jūsų kelionės suma neviršys 2Eur, atsiskaitymas įvyks kai jūsų bendra kelionių suma viršys 2Eur.

Jeigu 2Eur suma nebus pasiekta iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, sukauptas Paslaugų mokestis bus nuskaitomas automatiškai einamojo mėnesio paskutinę dieną.

Ar radote atsakymą?