Registracijos ar paskyros susikūrimo mokesčių nėra – mokate už automobilio naudojimosi laiką ir už nuvažiuotus kilometrus; taip pat kiekvienai jūsų kelionei taikomas Kelionės pradžios mokestis. Detalias kainas galite rasti “Kainodara“ puslapyje, o taikomi papildomi mokesčiai bei baudos nurodyti žemiau šiame Kainoraštyje.

Mes galime keisti paslaugų įkainius, šį Kainoraštį, kitas rezervacijos sąlygas, jas paskelbdami CityBee mobiliojoje programėlėje ir šioje svetainėje. Su kiekvienai rezervacijai taikomais paslaugų įkainiais ir su taikomu Kainoraščiu privalote susipažinti kiekvieną kartą prieš patvirtindami rezervaciją.

Vadovaujantis teisės aktais, važiuojant magistraliniais automobilių keliais A1-A18 krovininiais automobiliais, vairuotojas turi sumokėti naudotojo mokestį bei turėti mokestį patvirtinantį dokumentą: popierinę arba elektroninę vinjetes. Daugiau informacijos galima rasti: https://www.keliumokestis.lt/ .

Minimali kelionės kaina – 2,29 Eur.

Papildomi mokesčiai:

 • kelionės pradžios mokestis 0,5 EUR;

 • automobilio palikimo kitoje valstybėje (CityBee leistinoje zonoje) mokestis - 59 EUR;

 • automobilio palikimo neleistinoje vietoje mokestis (taikomas, kai automobilį palikus pagal Kelių eismo taisykles draudžiamoje vietoje, jis priverstinai nutempiamas į automobilių saugojimo aikštelę) – 140 Eur;

 • stovėjimo zonos mokestis – už Transporto priemonės palikimą ar paėmimą Mobiliojoje programėlėje pažymėtose Stovėjimo zonų teritorijose imamas Mobiliojoje programėlėje nurodyto dydžio mokestis;

 • kelių eismo taisyklių pažeidimo ir susijusių įvykių administracinis mokestis - 10 EUR;

 • automobilyje paliktų daiktų administravimo mokestis - 5 EUR.

Taisyklėse numatytais atvejais Jūs taip pat privalėsite padengti mūsų patirtus su Jūsų padarytos žalos ar Jūsų skolos administravimu susijusius kaštus.

Baudos ir nuostoliai

Jums ar kitiems asmenims, kuriems sudarote galimybę naudotis mūsų automobiliais, nesilaikant Taisyklių, Jums gali būti taikomos šios baudos, kurios yra laikomos mūsų minimaliais nuostoliais:

 • už automobilio perdavimą vairuoti, valdyti ar kitaip suteiktą galimybę naudotis automobiliu tretiesiems asmenims, neturintiems teisės valdyti automobilio (t.y., neturintiems galiojančio vairuotojo pažymėjimo) – 500 Eur;

 • už automobilio palikimą (t.y., kelionės baigimą) ne programėlėje pažymėtose CityBee zonose Lietuvoje – 300 EUR;

 • už automobilio palikimą (t.y., kelionės baigimą) ne programėlėje pažymėtose CityBee zonose ne Lietuvoje – 300 EUR (Jums papildomai reikės atlyginti visas mūsų patirtas transportavimo ir kitas papildomas išlaidas. Žr. Taisykles);

 • už prarastus automobilio užvedimo raktus – 120 EUR, be to, Jums reikės atlyginti visus rakto įsigijimo bei programavimo kaštus (Žr. Taisykles);

 • už automobilio išpurvinimą, reikalaujantį papildomo plovimo (be cheminio plovimo) – 60 EUR

 • už automobilio išpurvinimą, reikalaujantį papildomo plovimo (su cheminiu plovimu) – 100 EUR;

 • už padangos apgadinimą, kai ji yra neremontuotina – 120 EUR;

 • už rūkymą automobilio viduje – 70 EUR;

 • už kuro pasisavinimą ar netinkamą kuro kortelės naudojimą – 300 EUR (kuro pasisavinimo atveju Jūs sumokėsite baudą ir taip pat atlyginsite pasisavinto kuro vertę);

 • už pavojingą, chuliganišką ar neatsargų vairavimą – 300 EUR;

 • už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (arba kai Jūs vartojote alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengėt neblaivumo arba apsvaigimo patikrinimo (neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas taip, kaip jis apibrėžiamas teisės aktuose). Jūs privalote sumokėti mums nurodyto dydžio baudą už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tais atvejais, kai jūs perdavė Transporto priemonę ar kitu būdu sudarėte galimybę ją vairuoti kitam asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba toks asmuo vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo – 2000 EUR;

 • už žinomai melagingą / nepagrįstą prašymą, pateiktą mokėjimo kortelę išleidusiam bankui grąžinti nuo mokėjimo kortelės nurašytas lėšas (angl., charge back) – 50 EUR;

 • už automobilio palikimą (t.y., kelionės baigimą) tokios būklės, kai juo toliau nebegalima tęsti kelionės (pvz., bake mažiau kuro, nei užtektų iki artimiausios degalinės) – 70 EUR;

 • įpylus ne tos rūšies kurą į automobilį, Jūs mums atlyginsite dėl to mūsų patirtų nuostolių sumą, neviršijančią 500 EUR. Žr. Taisykles.

Eismo įvykio metu dėl Jūsų kaltės sugadinus automobilį, Jūs mums atlyginsite dėl eismo įvykio mūsų patirtų nuostolių sumą, neviršijančią 500 EUR. Žr. Taisykles.

Visgi, jeigu automobilis bus apgadintas eismo įvykio metu, kurį Jūs (ar kitas asmuo, kuriam jūs sudarėte galimybę naudotis mūsų automobiliu) sukelsite neblaivus, sporto varžybose arba kitaip pažeisdami Taisykles, Jūs atlyginsite visus mūsų dėl to patirtus nuostolius. Žr. Taisykles.

Apie kitus nuostolių atvejus – Žr. Taisykles.

Baudų ir papildomų mokesčių nurašymas

Mes galime automatiškai nurašyti baudos ir (arba) papildomų mokesčių, nurodytų Kainoraštyje, sumą iš mokėjimo sąskaitos, susietos su Jūsų paskyra. Lėšos nuo mokėjimo sąskaitos nurašomos iškart po to, kai nustatomas pažeidimas, jis užfiksuojamas ir Jūs apie tai informuojamas (per Mobiliąją programėlę ar kitaip).

Visos aukščiau nurodytos sumos yra be PVM, kuris taikomas taikytinų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Ar radote atsakymą?