Papildus izmaksas
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Reģistrācija un konta izveide ir bezmaksas – tu maksā tikai par automašīnas izmantošanas laiku un nobrauktajiem kilometriem; katram braucienam tiek piemērota arī brauciena uzsākšanas maksa. Detalizēta informācija par cenām ir pieejama lapā “Cenas”, un papildu maksas un līgumsodi ir noteikti šajā Cenu lapā.

Noteikumos un nosacījumos ir apskatīti naudas sodi un nosacījumi, to uzlikšanas principi un kārtība, savukārt konkrēti soda veidi un to apmēri ir norādīti Cenrādī, kas var tikt periodiski papildināts. Lietotājam pirms katras rezervācijas apstiprināšanas ir jāiepazīstas ar Cenrādi Lietotnē, kas attiecas uz katru rezervāciju un šobrīd ir spēkā.

Kravas busiem, piemēram, Fiat Ducato un VW Crafter, Latvijā vinjete ir iekļauta cenā, taču Lietuvā, braucot pa galvenajiem ceļiem A1–A18, tiek piemērota īpaša ceļa lietošanas nodeva. Transportlīdzekļa vadītājam ir jābūt apmaksas faktam: papīra vai elektroniskajai vinjetei.

Mēs aicinām ar CityBee automašīnām rīkoties atbildīgi, atstāt tās kārtīgas. Taču, ja neievērosi līguma vai pakalpojumu izmantošanas noteikumus, tev var tikt piemērota papildus maksa.

Minimālā brauciena cena ir minimālā maksājamā summa, par pakalpojumu/iem, kas tiek ieturēta no Maksājumu konta pēc automašīnas atbloķēšanas vai rezervācijas pagarināšanas (ja tiek pārsniegta minimālā summa, atlikusī maksājamā summa tiek ieturēta ne vēlāk kā brauciena beigās, un, ja netiek sasniegta minimālā summa, – starpība netiek atgriezta). Minimālā brauciena cena (tās izmērs) katrai automašīnai ir norādīta lietotnē.

Papildu maksājumi:

Brauciena sākuma maksa – papildus piemērota visiem "maksā, kad brauc" braucieniem (netiek piemērotapriekšapmaksas pakām). Maksa par katru automašīnu ir norādīta lietotnē.

Taksometrs tiek kompensēts līdz 5 EUR

Stāvēšanas zonas maksa — maksa, kuras summa ir norādīta Lietotnē, tiek iekasēta par Transportlīdzekļa atgriešanu vai paņemšanu no Stāvēšanas zonas teritorijām, kas atzīmētas un parādītas Lietotnē:

• transportlīdzekļa atstāšana citā valstī (CityBee zona) maksa - 79 EUR;

• administrācijas maksa par pārkāpumu paziņojuma apstrādi (piem. ceļu satiksmes pārkāpumi un privāto stāvvietu sodi) - 10 EUR;

• atkārtota rēķina izrakstīšanas maksa - 5 EUR;

• maksa par transportlīdzeklī atstāto lietu administrēšanu - 5 EUR.

CityBee lietošanas noteikumos paredzētajos gadījumos tev būs jākompensē arī nodarītais kaitējums vai parādu saistītās maksas.

Naudas sodi un zaudējumi:

Ja jūs vai citas personas, kurām jūs atļaujat izmantot mūsu transportlīdzekļus, neievērojat lietošanas Noteikumus un nosacījumus, jums var uzlikt šādus naudas sodus, kas tiek uzskatīti par mūsu līgumsodiem:

 • par sava CityBee profila piekļuves nodošanu trešajām personām - par atļauju vadīt, kontrolēt, vai kādā citā veidā izmantot transportlīdzekli trešajām personām: 500€;

 • par transportlīdzekļa atstāšanu (t.i., brauciena beigšanu) Latvijā, kas nav Lietotnē atzīmētajās CityBee zonās: 300 EUR;

 • par transportlīdzekļa atstāšanu (t.i., brauciena beigšanu) ārpus Latvijas, kas nav Lietotnē atzīmētajās CityBee zonās: 300 EUR (Jums papildus jākompensē visi transportēšanas un citi radušies izdevumi. Sk. Noteikumus);

 • par transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu nozaudēšanu: EUR 120, kā arī Jums jākompensē visas atslēgu iegādes un programmēšanas izmaksas (sk. Noteikumus);

 • par transportlīdzekļa notraipīšanu un piegružošanu, kam nepieciešama papildus tīrīšana (bez ķīmiskās tīrīšanas): 60 EUR;

 • par transportlīdzekļa notraipīšanu un piegružošanu, kam nepieciešama papildus tīrīšana (ieskaitot ķīmisko tīrīšanu): 100 EUR;

 • par neremontējamiem riepas bojājumiem: 120 EUR;

 • par smēķēšanu transportlīdzeklī: 70 EUR;

 • par degvielas piesavināšanos vai degvielas kartes ļaunprātīgu izmantošanu: 300 EUR (degvielas piesavināšanās gadījumā jāmaksā naudas sods, kā arī jākompensē degvielas vērtība);

 • par bīstamu, neapdomīgu vai neuzmanīgu braukšanu: 300 EUR;

 • par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vielu ietekmē (vai ja Lietotājs pēc ceļu satiksmes negadījuma pirms apstākļu noskaidrošanas lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, vai izvairījies no alkohola satura noteikšanas asinīs vai reibuma pārbaudes (šo Noteikumu izpratnē alkohola saturs asinīs vai reibums saprotams kā noteikts tiesību aktos). Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vielu ietekmē Jums jāmaksā norādītais naudas sods arī tajos gadījumos, kad Lietotājs nodevis Transportlīdzekli vai kā citādi devis iespēju to vadīt citai personai, kas atradusies alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vielu ietekmē, vai ja šī persona izvairījusies no alkohola satura asinīs vai reibuma noteikšanas pārbaudes: 2000 EUR;

 • par apzināti nepatiesu/nepamatotu pieprasījumu bankai, kas izdevusi maksājumu karti, atmaksāt no maksājumu kartes norakstītās summas: 50 EUR;

 • - par transportlīdzekļa atstāšanu (t.i. brauciena beigšanu) tādā stāvoklī, ka to nevar izmantot turpmākiem braucieniem (piem., transportlīdzeklis ir atstāts privātā vai maksas autostāvvietā, no kuras nav iespējams izbraukt bez apmaksas par autostāvvietu; transportlīdzeklis ir palicis iestrēdzis; degvielas tvertnē nepietiek degvielas, lai sasniegtu tuvāko degvielas uzpildes staciju; transportlīdzeklis tika atstāts ar personīgajām mantām; transportlīdzeklis atstāts ar izlādētu akumulatoru; transportlīdzeklis tiek izmantots arī pēc tam, kad esat apstiprinājis, ka brauciens ir pabeigts, t.i., Mobilajā lietotnē esat apstiprinājis, ka brauciens ir beidzies, bet turpinat atrasties transportlīdzeklī un/vai turpinat izmantot transportlīdzekli vai tā aprīkojumu u.tml.): EUR 70

  - par transportlīdzekļa atstāšanu (t.i., brauciena beigšanu), neatstājot atslēgu transportlīdzeklī, ja 30 min. no paziņošanas par atslēgas saņemšanu, atslēga netiek atgriezta: EUR 70

Iepildot transportlīdzekļa tvertnē nepareizu degvielu, jums jāatlīdzina šī iemesla dēļ nodarītie zaudējumi līdz 600 EUR. (Sk. Noteikumi un nosacījumi)

Ja Jūsu vainas dēļ ceļu satiksmes negadījumā bojāts transportlīdzeklis, Jums jāatlīdzina ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nodarītie zaudējumi līdz 600 EUR, gadījumā, ja tika iegādātasamazināta finansiālā atbildība par pirkumu Mobilajā lietotnē – summa nepārsniedz 200 EUR. Sk. Noteikumus.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?