Reģistrācija un konta izveide ir bezmaksas – tu maksā tikai par automašīnas izmantošanas laiku un nobrauktajiem kilometriem; katram braucienam tiek piemērota arī brauciena uzsākšanas maksa. Detalizēta informācija par cenām ir pieejama lapā “Cenas”, un papildu maksas un līgumsodi ir noteikti šajā Cenu lapā.

Noteikumos un nosacījumos ir apskatīti naudas sodi un nosacījumi, to uzlikšanas principi un kārtība, savukārt konkrēti soda veidi un to apmēri ir norādīti Cenrādī, kas var tikt periodiski papildināts. Lietotājam pirms katras rezervācijas apstiprināšanas ir jāiepazīstas ar Cenrādi Lietotnē, kas attiecas uz katru rezervāciju un šobrīd ir spēkā.

Kravas busiem, piemēram, Fiat Ducato un VW Crafter, Latvijā vinjete ir iekļauta cenā, taču Lietuvā, braucot pa galvenajiem ceļiem A1–A18, tiek piemērota īpaša ceļa lietošanas nodeva. Transportlīdzekļa vadītājam ir jābūt apmaksas faktam: papīra vai elektroniskajai vinjetei.

Mēs aicinām ar CityBee automašīnām rīkoties atbildīgi, atstāt tās kārtīgas. Taču, ja neievērosi līguma vai pakalpojumu izmantošanas noteikumus, tev var tikt piemērota papildus maksa.

Minimālā brauciena maksa - 2.29 EUR

Papildu maksājumi:

Brauciena sākuma maksa 0,5 EUR

Autostāvvietas maksa – maksa, kuras apmērs ir paredzēts Lietotnē, tiek iekasēta par Transportlīdzekļa atgriešanu vai paņemšanu no Lietotnē atzīmētajām un uzrādītajām Stāvzonas teritorijām:

• transportlīdzekļa atstāšana citā valstī (CityBee zona) maksa - 59 EUR;

• administrācijas maksa par ceļu satiksmes pārkāpumiem - 10 EUR;

• atkārtota rēķina izrakstīšanas maksa - 5 EUR;

• maksa par transportlīdzeklī atstāto lietu administrēšanu - 5 EUR.

CityBee lietošanas noteikumos paredzētajos gadījumos tev būs jākompensē arī nodarītais kaitējums vai parādu saistītās maksas.

Naudas sodi un zaudējumi:

Ja jūs vai citas personas, kurām jūs atļaujat izmantot mūsu transportlīdzekļus, neievērojat lietošanas Noteikumus un nosacījumus, jums var uzlikt šādus naudas sodus, kas tiek uzskatīti par mūsu līgumsodiem:

 • par citu personu, kurām nav tiesību kontrolēt transportlīdzekli (t.i., personas bez derīgas vadītāja apliecības), pielaišanu vadīt, kontrolēt vai citādi lietot Transportlīdzekli: 500 EUR;

 • par transportlīdzekļa atstāšanu (t.i., brauciena beigšanu) Latvijā, kas nav Lietotnē atzīmētajās CityBee zonās: 300 EUR;

 • par transportlīdzekļa atstāšanu (t.i., brauciena beigšanu) ārpus Latvijas, kas nav Lietotnē atzīmētajās CityBee zonās: 300 EUR (Jums papildus jākompensē visi transportēšanas un citi radušies izdevumi. Sk. Noteikumus);

 • par transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu nozaudēšanu: EUR 120, kā arī Jums jākompensē visas atslēgu iegādes un programmēšanas izmaksas (sk. Noteikumus);

 • par transportlīdzekļa notraipīšanu un piegružošanu, kam nepieciešama papildus tīrīšana (bez ķīmiskās tīrīšanas): 60 EUR;

 • par transportlīdzekļa notraipīšanu un piegružošanu, kam nepieciešama papildus tīrīšana (ieskaitot ķīmisko tīrīšanu): 100 EUR;

 • par neremontējamiem riepas bojājumiem: 120 EUR;

 • par smēķēšanu transportlīdzeklī: 70 EUR;

 • par degvielas piesavināšanos vai degvielas kartes ļaunprātīgu izmantošanu: 300 EUR (degvielas piesavināšanās gadījumā jāmaksā naudas sods, kā arī jākompensē degvielas vērtība);

 • par bīstamu, neapdomīgu vai neuzmanīgu braukšanu: 300 EUR;

 • par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vielu ietekmē (vai ja Lietotājs pēc ceļu satiksmes negadījuma pirms apstākļu noskaidrošanas lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, vai izvairījies no alkohola satura noteikšanas asinīs vai reibuma pārbaudes (šo Noteikumu izpratnē alkohola saturs asinīs vai reibums saprotams kā noteikts tiesību aktos). Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vielu ietekmē Jums jāmaksā norādītais naudas sods arī tajos gadījumos, kad Lietotājs nodevis Transportlīdzekli vai kā citādi devis iespēju to vadīt citai personai, kas atradusies alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vielu ietekmē, vai ja šī persona izvairījusies no alkohola satura asinīs vai reibuma noteikšanas pārbaudes: 2000 EUR;

 • par apzināti nepatiesu/nepamatotu pieprasījumu bankai, kas izdevusi maksājumu karti, atmaksāt no maksājumu kartes norakstītās summas: 50 EUR;

 • par transportlīdzekļa atstāšanu (t.i., brauciena beigšanu) tādā stāvoklī, ka to nevar izmantot turpmākiem braucieniem (piemēram, degvielas tvertnē nepietiek, lai sasniegtu tuvāko degvielas uzpildes staciju): 70 EUR.

Iepildot transportlīdzekļa tvertnē nepareizu degvielu, jums jāatlīdzina šī iemesla dēļ nodarītie zaudējumi līdz 500 EUR. (Sk. Noteikumi un nosacījumi)

Ja Jūsu vainas dēļ ceļu satiksmes negadījumā bojāts transportlīdzeklis, Jums jāatlīdzina ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nodarītie zaudējumi līdz 500 EUR. (Sk. Noteikumi un nosacījumi) Taču, ja transportlīdzeklis tiek bojāts Jūsu (vai citas personas, kurai Jūs devāt iespēju izmantot mūsu transportlīdzekli) izraisītā ceļu satiksmes negadījuma laikā alkohola vai narkotisko/psihotropo vielu reibumā, piedaloties sporta sacensībās vai citādi pārkāpjot Noteikumus, Jums pilnībā jāatlīdzina visi mums nodarītie zaudējumi. Sk. Noteikumus.

Par citiem zaudējumiem sk. Noteikumus.

Naudas sodu un papildu maksājumu debetēšana

Cenrādī norādīto naudas sodu un/vai papildu maksājumus mēs varam automātiski debetēt no Maksājumu konta. Nauda tiek atvilkta no Maksājumu konta nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas, pienācīgi to fiksējot un savlaicīgi informējot par to Lietotāju (izmantojot Lietotni vai citus kanālus).

Vai atradāt atbildi?